กลัวคนเข้าใจผิด โรงแรม “โอซาก้าโคโรนา” รีบทวีต “เราไม่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนานะ!!”

กลัวคนเข้าใจผิด โรงแรมโอซาก้าโคโรนา ท่าม…