กว่าจะเป็น “คัมเปียวมากิ” ว่าด้วยเรื่องของคัมเปียว

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน หลังจากที่ผู้เขียน…