“หน้าที่ที่ต้อง (พยายาม) ทำ” กับความเห็นที่แตกต่าง “ควรฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปีหรือไม่?”

ควรฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปีหรือไม…