ดองหอมใหญ่ให้อร่อยแบบมืออาชีพญี่ปุ่น เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย

หอมใหญ่เป็นผักที่คนทั่วโลกรู้ว่ามีประโยช…