เตรียมต้อนรับหุ่นยนต์กันดั้มยักษ์ตัวใหม่ที่ฟุคุโอกะ!!

ต้อนรับหุ่นยนต์กันดั้มยักษ์ ต้อนรับหุ่นย…