ทรัมป์ออกความเห็น “ควรเลื่อนการจัดโตเกียวโอลิมปิกออกไปอีก 1 ปี”

ควรเลื่อนการจัดโตเกียวโอลิมปิกออก1 ปี ปร…