น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ น้ำมันที่ได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากว่าดีต่อสุขภาพ

การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่คนญี่ป…