“น้ำหมึก” ของดำที่คนญี่ปุ่นบอกว่าอร่อยและมีประโยชน์มาก

ขึ้นชื่อว่าประเทศญี่ปุ่น อาหารทะเลย่อมสด…