ผิดกฎหมายญี่ปุ่นมั้ย? ถ้าเปิดบรรจุภัณฑ์เอาของออกมากินในระหว่างรอจ่ายเงิน

มีข้อสงสัยทาง SNS ว่าหากไปซื้อของที่ซูเป…