ฟินรับหน้าหนาว! อุ่นขาพร้อมจิบกาแฟที่ Kotatsu Cafe!

 อุ่นขาพร้อมจิบกาแฟที่ Kotatsu Cafe โต๊ะ…