รักษ์โลก! สตาร์บัคส์ญี่ปุ่นเลิกใช้แก้วและหลอดพลาสติก

สตาร์บัคส์ญี่ปุ่นเลิกใช้แก้วและหลอดพลาสต…