เมื่อพนักงานส่งพิซซ่าขี่รถผ่านแม่ลูกคู่หนึ่ง เหตุการณ์หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น?

เหตุการณ์ที่จะนำมาเล่าในวันนี้ เป็นเรื่อ…